http://logiba.com/
Yükleniyor...

ŞEHİRLERİMİZ AKILLANIYOR

Aşırı tüketilen enerji kaynaklarının kullanımından kaynaklanan ekolojik dengeyi önemli ölçüde etkilemiş
21 Şubat 2018 Çarşamba
Teknoloji
ŞEHİRLERİMİZ AKILLANIYOR

Aşırı tüketilen enerji kaynaklarının kullanımı  ekolojik dengeyi önemli ölçüde olumsuz etkilemiş  bu olumsuz etkilerin arasında en önemlisi küresel ısınma olarak bilinmektedir. Küresel ısınma, yerküre yüzeyinin ortalama sıcaklığında yükseliş göstermektedir. 1800’lerin sonlarından beri küresel ortalama sıcaklık 0.4 ilâ 0.8 derece civarında arttı. Birçok uzmanın yaptığı hesaplara göre 2100 yılına kadar ortalama sıcaklık 1.4 ile 5.8 derece daha artacak. Bu artış oranı geçmiş artış oranlarından çok daha fazla olabilir.Küresel ısınmanın deniz seviyesinin yükselmesi, mevsimlerin değişmesi ve ekosistemlerin bozulması şeklinde karşımıza çıkabilir.Araştırmalar sonucunda açıklanan rapora göre; sıcaklık 1.4 ile 5.8 ulaştığında, çeşitli yerlerde kum fırtınası görülecek ve tarım imkansız hale gelecek, deniz seviyelerinde ciddi artmalar görülecek, bazı bölgelerde su sorunu yaşanacak, birçok canlı türü yok olacaktır. Sıcaklık +4 dereceye ulaştığında, deniz seviyesi 70 metreye kadar yükselecek ve dünyadaki tüm yiyecek stokları tükenecek. +5 dereceye ulaşıldığında; göçlerin yaşanmaya başladığı günlere geri dönülecek, insalar yaşam alanı bulmak için göç etmek zorunda kalacaklar.
Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınma için temel girdilerden birisidir. Hızlı artan nüfus, şehirleşme, sanayileşme, hızla gelişen teknoloji, refah artışı gibi enerji tüketimi de aynı şekilde büyümektedir. Enerji kaynakların sınırlı olmasından dolayı tükenme ihtimaline karşı;  enerji kaynağı kullanımını azaltmak ve bu kaynakları  gereksiz kullanılanları engellemek veya önüne geçebilmek için Akıllı şehir sistemleri evlerde, ofislerde, sokaklarda verimli aydınlatma sistemleri ve enerji tüketimi çağımızın önemli bir konuyu oluşturmaktadır.
Şehirlerle ilgili olarak aydınlatma sistemleri, korumak ve denetlemek, güvenli yollar sağlamak, kamusal alanlara davet etmek ve evlerde, iş yerlerinde ve şehir merkezlerine güvenliği arttırmak için en önemli varlıklardan biridir. Fakat bu somut varlığın işletilmesi çok maliyetlidir ve bir şehirde harcanan toplam elektrik miktarının %40’ını oluşturmaktadır. Bu faktör, elektrik maliyetlerinin sürekli artmasıyla birlikte bir şehrin bütçesi için gün geçtikçe önemli hale gelmektedir.
Akıllı Şehirler ’in asıl amacı kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, vatandaşlara verilen hizmetlerin kalitesinin yükseltmesi ve kamu yönetimlerinin operasyonel maliyetlerinin azaltması olarak ifade edilmektedir. Başka bir tanımıysa şehir hizmetlerini akıllı, birbiriyle ilişkili ve verimli hale getirmek için akıllı şehir teknolojilerinin kullanılması ki bunlar arasında yönetim, eğitim, sağlık hizmetleri, kamu güvenliği, gayrimenkul, ulaşım ve kamu hizmetleri yer alıyor.
Akıllı şehirler, belirlenen bölgelerin sürdürülebilir ekonomik açıdan kalkınması için artarak önemli bir görev oynamaktadır. Akıllı şehirler ekonomik ve sosyal açıdan zenginlik, bilgi ve farklılık yaratmak için kilit bir öge olarak düşünülür. Akıllı Şehir, altyapısının sürdürülebilirliğine ulaşmayı ve endüstrisinin, konutların ve vatandaşlarının sürdürülebilir kalkınmasını kolaylaştıracak bir motordur. Bu sürdürülebilirliğe ulaşmak için ilk amaç, enerji tüketimini azaltmaktır.
Akıllı bir kentsel çevrenin amacı; vatandaşların konfor ve yaşam kalitesini, doğal çevreyi etkilemeden asgari kaynaklar ve güç tüketimi ile arttırmaktır. 

KAYNAKLAR

1  http://www.bilgiustam.com/kuresel-isinma-bolum-1/   
 

DERLEYEN: Murat ALTUNKAYA