http://logiba.com/
Yükleniyor...

Aydınlatma Otomasyonu

Aydınlatma kontrol sistemleri ilk başta konfor uygulamalarına yönelik, ağırlıklı olarak konutlarda kullanılan lüks sistemler olarak tasarlanmakla birlikte, günümüzde enerji tasarrufu yaklaşımı çok daha ağır basmaktadır.
21 Şubat 2018 Çarşamba
Teknoloji
Aydınlatma Otomasyonu

Aydınlatma kontrol sistemleri ilk başta konfor uygulamalarına yönelik, ağırlıklı olarak konutlarda kullanılan lüks sistemler olarak tasarlanmakla birlikte, günümüzde enerji tasarrufu yaklaşımı çok daha ağır basmaktadır. Bu amaçla oluşturulan yasalar ve yönetmelikler de sektörün gelişimini desteklemektedir. Aydınlatma sistem tasarımı sırasında uygun armatürler, gün ışığına uygun mimari ve tasarruflu aydınlatma elemanları seçilerek büyük ölçüde tasarruf sağlanmakla birlikte, kontrol tamamen insana bağlı olduğunda, tasarruf imkanları kısıtlı kalmaktadır. Dolayısıyla aydınlatma otomasyon sistemlerinin kullanımı her işletme için önem taşımaktadır. İşletmelerin aydınlatma otomasyon sistemleri kullanmalarındaki temel nedenlere bakarsak:

1.  Sabit enerji ve personel giderlerini azaltarak karlılığın arttırılması
2.  Artan enerji maliyetleri
3. Yerel ve merkezi yönetimlerin enerji verimliliğine yönelik yasal yönlendirmeleri (Enerji Verimliliği Kanunu)
4.  Yeşil bina kavramının işletmenin imajına olan olumlu katkısı
5.  Çevreci baskılar ana nedenler olarak sayılabilir.

Aydınlatma Otomasyonu Kontrolü
Aydınlatma otomasyonu kontrol tipleri on/off ve seviye kontrolü olarak iki şekilde uygulanmaktadır. Seviye kontrolünde yük kontrolü veya sinyal kontrolü yöntemleri kullanılmaktadır. Yük kontrolünde otomasyon modülü aydınlatma yükünü beslemektedir, armatür besleme kabloları otomasyon modülüne bağlanmaktadır. Sinyal kontrolünde ise yük kontrolü armatür üzerindeki sürücüler tarafından yapılmaktadır. Otomasyon modülü armatür sürücüsünü kontrol etmektedir.

Aydınlatma otomasyonu armatür kontrolü için senaryolar uygulamaktadır. Bu senaryolar zamana, ortamın kullanımına ve aydınlık seviyesine göre çalışmaktadır. Bu amaçla varlık sensörleri, hareket sensörleri, aydınlık seviye sensörleri kullanılmaktadır. Aynı zamanda gün ışığı kontrolü için perde/panjur/jaluzi kontrolleri de aydınlatma otomasyonu modülleri tarafından kontrol edilmektedir.

Aydınlatma Otomasyonununda Protokoller
Kontrol sistemlerinde kullanılan bir başka yöntem ise ortak haberleşme protokolleridir. Bu yöntemde aydınlatma kontrolleri otomasyon modülleri ile değil, armatürler üzerindeki haberleşebilen sürücüler tarafından yapılmaktadır. Aydınlatma otomasyonu ise bu sürücüler ile haberleşerek kontrol senaryolarını uygulamaktadır. Sadece aydınlatma amacı ile kullanılmakta olan DALI ve profesyonel ışık sistemlerinde kullanılan DMX protokolleri oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sonuç Olarak
Aydınlatma otomasyon sistemlerinin yaygınlaşması ve bir işletmenin su elektrik tesisatı kadar tartışılmaz bir parçası olarak algılanması, gerek işletme, gerekse ülkemiz ve dünyamız için büyük önem taşımaktadır. İşletme açısından bakıldığında, ortamın ihtiyaç ve kullanımına göre tasarlanmış bir aydınlatma ve otomasyon sistemi, işletmenin rekabet şartlarında sabit enerji ve personel giderlerinin kontrol altında tutmasında en önemli silahlarından biridir. Ayrıca yeşil bina tasarımının önemli bir parçası olan aydınlatma otomasyon sistemi, işletmenin imajı açısından da önem taşımaktadır. Çevre ve ülkemiz açısından bakıldığında, kısıtlı doğal kaynakların verimli kullanımı, CO2 emisyonunun azaltılması, dışa bağımlı olduğumuz doğalgaz, petrol gibi enerji girdilerinin tüketiminin azaltılması gibi çok sayıda direkt ve dolaylı yararı da göz önüne alınmalıdır.

KAYNAKLAR:
1.Cooper Controls Energy Management Lighting Control Solutions Greengate Product Guide Issue 1.9
2.http://www.cooperindustries.com/content/publ ic/en/products/lighting_controls.html
3.http://www.ibb.gov.tr/sites/aydinlatmaenerji/Pages/EnerjiVerimliligi.aspx

                                                                                                                 Derleyen: Suat ASLAN