http://logiba.com/
Yükleniyor...

Akıllı Atık Toplama

Gelişen şehirler ve artan nüfus ile atıkların toplanması için akıllı atık toplama sistemleri uygulanmalı ve her alanda tasarruf sağlanıp konteynerlar takip edilmelidir.
21 Şubat 2018 Çarşamba
Teknoloji
Akıllı Atık Toplama

           

          Atık, en basit tanımı ile "ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere kullandığımız maddelerin, o an için kullanılmayan veya kullanıldıktan sonra atılan kısmıdır. Evde, işte, sanayide, tarımda, turizmde, inşaat sektöründe, fabrikalarda ve çeşitli alanlarda sürekli doğaya atık verilmekte. Artan nüfus ve gelişen şehirler ile üretilen atık miktarı artmaktadır. Bunların toplanması ve depolanmasından sorumlu belediyeler bunu en verimli ve kolay yol ile yapmak istemektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte atık toplama alanında teknolojinin kullanımı bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizdeki şehirleri, orta gelir düzeyi kabul edersek, kişi başına günde 1 kg çöp oluştuğu kabul edilmektedir. Ülkemizde her gün 76 bin ton çöp üretilmektedir. Buna göre 4 kişilik bir aile günde 4 kg ayda 120 kg ve yılda 1440 kg çöp üretiyor demektir. Üretilen atıkların miktarı ortada iken bunların en hızlı ve kısa sürede en verimli şekilde toplanarak depolanması konusunda akıllı atık takip sistemlerine olan ihtiyaç artmaktadır. 

             Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atıkların geri dönüşümü, kazanımı, doğal kaynakların tüketiminin düşürülmesi ve yeniden kullanımı konusunda 02.04.2015 tarihinde “Atık Yönetimi Yönetmeliği’ni yayınladı. Yayınlanan yeni yönetmelik ile beraber; Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kalkmıştır. Yönetmelik kapsamında, atık yönetiminin genel durumu, uygulanması gereken temel prensipler, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ele alınarak sektördeki aksaklıklar ve zaman kayıplarının giderilmesi hedef alınmış, bu sayede de çevre yatırımlarının ekonomiye olan katkısının arttırılması hedeflenmiştir.

            Çevre Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de ancak 26 milyon kişinin atıkları doğru bir şekilde müdahale görüyor. Geri kalan neredeyse 50 milyonluk nüfusun atıkları ya plansız bir şekilde bir yerde biriktiriliyor, ya da çevre standartlarına hiç uygun olmayan yerlerde depolanmaya devam ediyor. Elbette bunun sonucunda en vahim örneklerden biri olan Ümraniye çöplüğünün patlaması gibi olayların yaşanmasıdır. Bu gibi vakaların önüne geçmek ve öncesinde durumu belirleyip tedbir alabilmek için atık konteynerlarının kontrol edilip izlenme gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Uzaktan izlenebilen bir konteyner için doluluk oranı ve sıcaklık bilgisinin alınması ortaya çıkabilecek kazaların önüne geçecektir. 

 

          Halihazırda kontrol edilebilen atık miktarı arasında yapılan çalışmalara göre kişi başı üretilen çöp miktarı günlük 1,2 kg’dır.  Ülkenin geri kalanının da aynı miktarda atık ürettiğini düşünürsek karşımıza çıkacak günlük rakam yaklaşık 90.000 Ton olacaktır. Bu atıkların yalnızca evsel atıklar olduğunu varsayalım ve tehlikeli atıkların ayrıca toplandığını ve bertaraf edildiğini şimdilik varsayalım. Bu durumda dahi günlük ürettiğimiz fakat ne olduğundan haberimiz olmayan yaklaşık 55.000 tonluk bir atık miktarı oraya çıkmaktadır. Üretilen atıkların büyüklüğü göz önüne alındığında bunların toplanması ve yönetimi başlı başına bir sorun olmaktadır. Toplanacak olan tonlarca atık için ayrılması gereken personel sayısı ve atık toplama araçları bir planlama gerektirmektedir. İyi bir planlama ile atık toplama sırasında araç, personel, yakıt tasarrufu %40 lara varan oranda artmaktadır. Bununla birlikte karbondioksit salınımı %30 lara varan oranda azaltılarak çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olur.

          Atık takip sistemleri, konteynerlara monte edilen takip cihazları ve sensörler ile yolculuğa başlar. Bu sensörler konteyner verilerini Wi-Fi ağı ya da GSM üzerinden merkez yazılıma iletir. Konteyner doluluk oranları ve sıcaklık bilgileri bu sensörler ile sahadan toplanır ve merkezi yazılıma iletilir. Tüm veriler merkezi yazılım ile kontrol edilir. Gelişmiş raporlama araçları ile bu bilgiler gerek görsel gerekse detaylı bilgiler halinde son kullanıcıya sunulur. İzleme ekranında anlık veriler ile konteyner ve araç durumlarının takip edilebilmesi önemlidir. Araçların bulundukları konumlar da ek bir yazılıma ihtiyaç duyulmadan merkezi yazılım üzerinden takip edilebilir.

          Gelişen şehirler ve artan nüfus ile atıkların toplanması ve yönetilmesi için harcanılacak kaynak miktarı giderek artmaktadır. En hızlı şekilde atıkların toplanması için kurumlar tarafından akıllı atık toplama sistemleri uygulanmalı ve her alanda tasarruf sağlanıp konteynerlar takip edilmelidir. 

Derleyen: Recep YEŞİL